Aviapolis Aseman rakennustyöt alkavat syksyllä: South Blockista tulee elävä kaupunkikeskus

23.1.2019

Aviapoliksen eteläisen juna-aseman ympärille on suunniteltu urbaania kaupunkikeskusta, jossa yhdistyvät niin asuminen, työ kuin vapaa-aika. Alueen rakentaminen alkaa syksyllä 2019.

Aviapoliksen aseman ympäristössä yhdistyvät kaikki ne elementit, joista muodostuvat koko alueen kaupunkitilalliset piirteet: asuminen, luonto, liikenneyhteydet sekä palvelut.

Aviapolis Asema - South Block

– Kaikki Aviapolis Aseman toiminnot tulevat alueen sydämenä olevan Avia-aukion ympärille. Liikekeskuksessa yhdistyvät asuminen, palvelut sekä toimitilat. Asuinkortteleiden sisältö muodostuu asuntotyyppien vaihtelevuudesta, pienistä liiketiloista sekä asukkaiden yhteistiloista kivijalassa ja luonnonläheisyydestä yhdistettynä urbaaniin asumiseen, kertoo LAK Real Estate Oy:n hankekehityksestä vastaava  Juha Jaakola.

Tällä hetkellä alueen ilmettä hallitsee vielä kallioon pari vuotta sitten louhittu suuri monttu sekä juna-aseman sisäänkäynti. Vuonna 2015 avautunut Kehärata onkin tuonut alueelle hyvät liikenneyhteydet. Junan lisäksi moni bussilinja liikennöi Aviapolis Aseman vierestä. Myös Vantaan kaupungin suunnitteilla olevan raitiovaunulinjan reitti kulkee Mellunmäestä lentoasemalle juuri tätä kautta. 

Urbaani ja luonnonläheinen asuminen samassa paketissa

Asumisen muodot ja ihmisten tilatarpeet ovat viime vuosina muuttuneet yhä enemmän ja ne myös vaihtelevat suuresti. Pienasunnot ovat tilatehokkaita yksiö-kaksioita, ja isommat kodit soveltuvat lapsiperheiden lisäksi monimuotoiseen yhteisöasumiseen.

Aviapoliksen aseman seudulle suunniteltu asuinrakentaminen huomioi niin asumisen trendit ja muutokset kuin  mukailee paikan henkeä. Asuntotyyppien vaihtelevuus tuo monipuolista asukasjakaumaa, monikulttuurillisuutta sekä eri sukupolvia alueelle. Asukkaiden kohtaamisia vahvistetaan luomalla kaupunkitilallisia kohtaamispaikkoja sekä tekemällä asuinrakentamista, jossa on erityyppisiä, joustavia ja muunneltavia asuntoja eri elämäntilanteissa oleville asukkaille. Kaikessa myös yhdistyy niin urbaanius kuin luonnonläheisyys. Näitä puolia on pyritty sekä hyödyntämään että vahvistamaan.

Aviapolis Asema - South Block

– Asumisen lisäksi kaupungin palveluiden  sekä elämysten laaja kirjo löytyvät kaikki Aviapoliksessa läheltä. Alueen suurin vahvuus tulee olemaan aseman kupeeseen asettuva Avia -aukio, sekä siitä lähtevä, Lokinpuistoon ohjaava kaupunkitilojen sarja. Tälle akselille keskitetään palveluita, yhteistiloja, puolijulkisia ulkotiloja sekä yhteisölliseen toimintaan sopivia ulko- ja sisätiloja, Jaakola kuvailee.

Kauppa ja palvelut omalla alueella

Aviapolis Aseman tulevaan liikekeskukseen sijoittuva liike- ja palvelutoiminta palvelee tulevaisuudessa niin aseman viereen sijoittuvia yrityksiä ja asukaita kuin myös Veromiehen alueelle muuttavia sekä alueen läheisyydessä sijaitsevien yritysten työntekijöitä. Aviapolis-korttelin kaupalliset palvelut painottuvat korttelin keskelle, kaupunkirakenteen sisään sijoitettuun liikekeskukseen.

– Sen sijainti perustuu helppoon saavutettavuuteen sekä julkisten yhteyksien että kevyen liikenteen ja henkilöautoliikenteen osalta. Liikekeskus luo Avia-aukiolle viihtyisän ja aktiivisen elinympäristön kahviloineen ja ravintoloineen. Itse keskus tarjoaa valikoiman pienliikkeitä, laajan päivittäistavarakaupan sekä tilaa terveyden- ja hyvinvoinnin palveluille. Alueen kaupallisia palveluja tukevat lisäksi Avia-aukion ympärille sijoittuvien asuinrakennusten kivijalkojen liike- ja palvelutilat. Ja Jumbon erinomainen kauppakeskus on toki vain muutaman kilometrin päässä, hän listaa.

Aviapolis Asema - South Block

Hyvät liikennejärjestelyt huomioivat niin autot, pyöräilijät kuin jalankulkijat

Alueen konsepti tukeutuu siihen, että siellä onnistuu niin asuminen, työnteko kuin vapaa-ajan viettäminen. Siksi rakentuvan alueen yksi tärkeä elementti on myös tuleva kuusikerroksinen toimistorakennus, joka nousee Tikkurilantien varrella. Rakennuksen massoittelu sallii monentyyppisten toimitilatoimintojen sijoittumisen rakennukseen. Muotonsa ansiosta se suojelee myös takanaan olevia asuinkortteleita Tikkurilantien häiriöiltä.

Aviapolis Asema - South Block

– Toimistorakennukselle on myös kysyntää, sillä Helsinki-Vantaan lentoasema on erinomaisen junayhteyden päässä heti seuraavana asemana.

Vaikka julkinen liikenne on suositeltava ja yhä merkittävämpi liikkumisen muoto, ovat suomalaiset vielä autokansaa ja se huomioidaan myös alueen suunnittelussa.

– Toimistorakennuksen ja liikekeskuksen asiakaspysäköinti painottuu maantasopysäköintiin liikekeskuksen sisääntuloaukiolla, keskuksen länsipuolella. Asiakaspysäköinnille varataan lisäksi erikseen rakennettavan pysäköintilaitoksen maantasokerros. Toimiston henkilökuntapysäköinti sijoittuu pysäköintilaitokseen, samoin asuinrakennusten asukaspysäköinti, Jaakola avaa suunnitelmia.

Kevyenliikenteen reitit liikekeskukseen kaikista tulosuunnista on suunniteltu turvallisiksi ja esteettömiksi. Polkupyörien pysäköintipisteet tukevat sekä liikekeskuksessa asiointia että julkisten yhteyksien hyödyntämistä ja työpaikkaliikennettä.

– Tämän hankkeen tärkeänä lähtökohtana on ollut vahvistaa Aviapoliksen kaupunginosan olemassa olevia voimavaroja ja luoda kestävää, toiminnallisesti sekoittunutta ja dynaamista kaupunkirakennetta. Suunnitelma hyödyntää ennen kaikkea juna-aseman potentiaalia ja luo omaleimaisen aukion vahvistaen koko Aviapoliksen identiteettiä modernina, luonnonläheisenä ja kestävänä kaupunginosana, hankkeen vetäjä Juha Jaakola summaa.

Teksti: Tia Härkönen
Kuvat: LAK Real Estate Oy

LISÄÄ AIHEESTA:
aviapolisasema.fi/